Всеки от нас знае колко бързо се развива малкото дете, колко лесно и безгрижно усвоява нови думи и колко по-трудно става ученето с напредване на възрастта.

Как се случва това? Изследванията показват, че до 3 - годишна възраст развитието на мозъчните клетки е завършено на 70-80%. Първите 3 години са най-интензивните в развитието на едно дете.

Не трябва ли тогава да се съсредоточим точно върху този период от живота му? Възможностите на едно дете не са предопределени, а в по-голямата си част се формират в този период от живота. Никое дете не се ражда нито гений, нито глупак. Всичко зависи от степента на развитието на мозъка посредством определени стимули в най-важните години от живота му.

Човешкият мозък се състои от около 1,4 милиарда клетки, но при новороденото повечето от тях не са задействани. Сравнението на мозъчните клетки на новородени и възрастни показва, че по време на развитието на мозъка между клетките се формират определени връзки. Комуникацията между клетките е най-активна в периода от раждането до три години. По това време се зараждат около 70-80% от тези връзки. В каква степен се развиват те, зависи и от увеличаването на възможностите на мозъка. Още през първите шест месеца след раждането мозъкът достига 50% от съзнателния си потенциал, а до три години достига до 80%.

Разбира се, това не означава, че мозъкът на детето след три години престава да се развива. Основната способност на мозъка е да получава сигнал отвън, да създава образи, но не забравяйте, това е само основата. Мозъкът е като компютър, който ще отговаря за по-нататъшното интелектуално развитие на детето. Всички основни способности като мислене, творчество, чувства се развиват след три години, но те използват база, формирана в тази възраст. Следователно, ако през тези години не е създадена добра база, ще е трудно да учите детето как да я използва. Това е като да се опитвате да постигнете добри резултати с работа с лош компютър.

Способността за усвояване на информация при детето е много по-висока, отколкото при възрастните. Мозъкът на детето до 3-годишна възраст е способен да усвои мисловна система не само на родния си език, но също така и на всеки друг. И това може да става едновременно. Децата могат да усвояват всеки друг език като майчин, ако мозъкът има откъде да получава нужните сигнали. Изпусне ли се този период, ще бъде много по-трудно да наваксате това, което толкова лесно може да се усвои в ранна детска възраст.

Чуждият език не е единственото нещо, което може да се усвои на по-ранен етап от развитието на детето. Мозъкът на бебето не се развива отделно от тялото, психичното върви ръка за ръка с физиологичното и сензорното развитие. За съжаление изследванията показват, че след 6- годишна възраст способността за научаване на нов език рязко намалява.