Вие сте на път да вземете решение да се занимавате с вашето дете, т.е. да го развивате и обучавате в къщи. Но още се съмнявате, защото мислите че:

  1. Не сте добър учител и нямате съответното образование.
  2. Не боравите с методики за изучаване на езици.
  3. Нямате добро произношение.

Нека да разсеем  вашите притеснения едно по едно:

 „Не съм учител, нямам педагогическо образование“

Тук трябва да се замислим: Как така успяхме да проговорим без да имаме родители с педагогическо образование? 

Много лесно. Следвайки естествените закони на езиковото развитие. А те са все едни и същи:

  • Наблюдаваме, слушаме, преживяваме. Детето  свързва звуците с  това, което преживява. Новите звуци се свързват с тези, които са вече съхранени  в мозъка.
  • Детето разпознава връзките между действие и дума.
  • Започваме първите активни упражнения с думи.
  • Самостоятелно поправяме езиковите грешки и така напредваме с езика.

Този принцип съществува само  до една определена възраст при всеки човек и касае усвояването на чужд език в ранна детска възраст.

Смея да твърдя, че Вие можете да бъдете най-добрия учител за вашето дете! Защо? Защото го познавате най-добре от всички, още от първата  минута от живота му.  Затова никой няма да  може да се справи по-добре от вас.