Какви ползи можем да извлечем от песента? Част 2

  • Заучаването на  кратка и лесна песен с ясен ритъм и чести повторения  спомага за развитието на  правилната артикулация.
  • Само с една песен детето ви ще мине половин граматика без да се усети. В песните се срещат много граматични структури, които се повтарят често и се запомнят безпроблемно.

Да вземем например, „Песен за събуждане“ на немски език (Можете безплатно да я прослушате тук  http://www.kidsjukebox.eu/index.php/music-cd-s/german/lieder-fur-mich-german.html

 

Wach auf, wach auf …..

Komm aus deinem Bett heraus.

Wach auf, wach auf.....

Schlafbezüge mussen raus.

 

Само в тези 4 строфи има няколко граматични теми (Глаголи с делими приставки, повелително наклонение, дателен падеж, модалните глаголи, множествено число, предлози).  След време, докато другите още се мъчатJ) с трудни граматични теми,  вашето дете ще има голямо предимство, защото в главата му са се запазили определени граматични структури.

  • Песен се учи по-лесно от стихотворение. Най-лесно детето ви ще научи азбуката, ако я изпее. Убедете се сами!
  • Вижте колко лесно се учат нови думи и изрази пеейки. Опитайте го с вашето дете! www.youtube.com/watch?v=VmclP1Qh09A
  • Съчетавайте пеенето с движение, така детето ви ще запомня по-бързо и ще развива груба моторика.

В ранна детска възраст става въпрос за усвояване на езика  по естествен начин, без стрес, без оценки. На тази възраст играем, познаваме света и поглъщаме всичко, което ни се дава.  Всичко е интересно! Сещате ли се, колко много обичат децата да повтарят едно и също, без да им омръзва?

Използвайте този момент, докато от „аха“ не стане „Wach auf !” или от “ейка”- “Wake up”.

Отделеното време за занятия с вашето дете ще ви се изплати, когато детето ви тръгне на училище. Помислете още от сега за бъдещите ползи на детето си.

Ако се интересувате от темата за ранно чуждоезиково обучение на деца изтеглете  безплатната книга от www.kidsjukebox.eu

 

Пожелавам ви успех!