Изкуствената среда, доколкото е възможно, трябва да наподобява естествена.

Аудирането е първият вид на речева дейност, с който се сблъскваме в живота.

От първия си ден детето слуша, как говорят хората в неговото обкръжение. То още не разбира почти нищо. На този етап то се учи да свързва акустичната форма на думата с представата му за нея (значението). Към първата година от живота си то започва да реагира на името си, познава имена на близките хора, предмети, които го заобикалят. Всичко, което вижда и чува. Този процес е много дълъг.

Смятахте ли, колко часове трябваше на вашето дете, докато проговори първата си дума? Хиляди... Усвояването на езика е много дълъг процес. Но преди да проговори първата си дума, то само слуша.  Следвайки този естествен принцип детето ви трябва да има възможност да слуша.

Ако още се съмнявате, че детето ви е лингвистичен гений, вижте това видео:

http://www.ted.com/talks/lang/bg patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies.html?source=facebook#.UI0hr220QpB.facebook