Това, че децата са езикови гении, доказва и думата "смееница", която значи многократен и продължителен смях.

-Дори ми стана кисело в устата от лудуване, от смееница.

К.Чуковски. От две до пет.