Учителката пита Иванчо:
-Как е на английски, котката падна в басейна и се удави?
-The cat хоп пльок in the pool,
and then балбук, балбук.
No more мяу мяу!