Често родителите се страхуват да обучават децата си още от пелени, защото се намират под влияние на различни митове.

  • Ø Детето ми ще обърка езиците!

Естествено е за децата в началото да смесват езиците. Те ще избират от двата езика думата, която е най-лесна за изговаряне или е най-кратка. Но това ще отмине и  вашето дете ще може да общува свободно и на двата езика, без да ги смесва. Това е случаят, когато детето усвоява чужд език от самото си раждане.

Периодът на смесване на езици се простира до 3-3.5-годишна възраст. След това идва период на диференциация на езиците и детето съзнателно полага усилия да намери еквивалент на друг език, ако думата е известна за него от първия.

  • Ø Детето ще има езикови проблеми!

Противниците на ранното езиково обучение твърдят,  че на тази възраст при децата все още не е оформена артикулация и фонетика за усвояване на чужд език и така може да развали произношението на родния си език.  Има доста противоречиви мнения по този въпрос.

  • Ø Детето ми ще бъде претоварено - нека играе, докато е дете!

Мислите ли, че детето ви ще се  претовари  от игра с мама и татко? Вие най-добре усещате вашето дете.

Изберете правилния подход и усвоявайте новия език, играейки.

Няма нищо по-лесно за едно дете да усвои 2 или 3 езика!

Продължението следва...